Vorming Rij-begeleider 9/3

Na een korte inleiding door onze voorzitter, nam onze kwb-stafmedewerker rijbewijzen, Siegmund Hermans, het woord. Hij leidde de 22 aanwezige kandidaat-begeleiders en 6 kandidaat-bestuurders, de wereld in naar het uiteindelijk behalen van het rijbewijs. Sedert oktober 2017 is elke begeleider verplicht om dit vormingsmoment te volgen om zo op het voorlopig rijbewijs van de kandidaat-bestuurder te kunnen staan.

Siegmund gaf eerst uitleg over het waarom van dit vormingsmoment en daarna gaf hij enkele belangrijke tips aan de kandidaat-begeleiders over hoe zij best de leerlingen zullen instrueren in de boeiende, leuke doch soms ingewikkelde wereld van het verkeer. Het komt er zeker op aan heel veel te oefenen, bij voorkeur in het begin in een rustige wijk of industriezone. Door dit oefenen leert men de automatismen van onder andere het schakelen, starten op een helling, remmen, gebruik van de spiegels en zo veel meer.

Er werden ook tips gegeven rond het gedrag van de kandidaat-begeleider, hoe men bvb iets best kan uitleggen of de leerling zelf de uitleg laat doen van wat er bvb verkeerd liep. Ook werd er benadrukt dat men reeds vanaf jonge leeftijd aan de verkeersopleiding begint. Leerling-bestuurders kopiëren vaak het gedrag van hun ouders in de wagen en dit kan reeds op heel jonge leeftijd zijn invloed hebben.

Ook de veiligheid van zowel leerling-bestuurder als begeleider werd besproken en de mogelijkheid tot hulp van rijschoolinstructeurs, indien bepaalde manoeuvres of bewegingen niet zouden lukken. De technische kant van het voertuig is uiteraard ook belangrijk en hoe men dit kan uitleggen aan de kandidaat-bestuurder. Zo werd er uitgelegd hoe de koppeling werkt en hoe we dit kunnen overbrengen naar een leerling.

De wegcode is zeker niet door iedereen voldoende gekend en geeft ook soms aanleiding tot discussies, bvb over de voorrang van rechts. Zelfs voor heel ervaren chauffeurs is het nog alle dagen bijleren en elke situatie kan verschillend aangepakt worden. Ook het terugkommoment werd toegelicht qua het waarom en wat er die dag gebeurt.

De uiteindelijke conclusie is dus dat het niet alleen een "leren" is voor de leerling, maar ook voor de begeleider en daarvoor is dit vormingsmoment de ideale springplank.

Bedankt aan de instructeur, de kandidaat-begeleiders en de kandidaat-bestuurders om van dit vormingsmoment zeker een geslaagde kwb-activiteit te maken en we wensen hierbij alle leerlingen heel veel succes toe in het behalen van hun rijbewijs!

Wie extra info wil kan steeds terecht op volgende site :  www.kwb.be/rijbewijs  (ook voor extra publicaties)

(Danny De Kuysscher)