Bike en E-Bike 21/4/22

Aansluitend op reeds eerdere info avonden over het verkeer was het ditmaal specifiek de beurt aan -met de fiets/elektrische fiets- de weg op. Aangezien we zoals velen meer en meer de fiets gaan gebruiken, en mede dankzij rijwielondersteuning (batterij) ook langere afstanden en hogere snelheden overbruggen, is en blijft veiligheid op en naast de weg ons dagdagelijks verontrusten.

Een opfrissing van de wegcode, situaties overzien en inschatten van de gevaren, alsook kennisname van nieuwe verkeersborden ‘fiets gerelateerd’, leerde ons nieuwe en gekende weetjes op te steken. Hier enkel nog eens meegeven dat “fietsetiquette” -of het respect opbrengen van ieder die zich op de weg bevindt- in herhaaldelijke situaties dag na dag een hekel punt is en blijft, zo te horen van verwoede fietsers op onze soms zo onvriendelijke fietsinfrastructuur...

12 fietsende kwb’ers waren heel tevreden deze infosessie bij te wonen welke gegeven werd door Eddy Gilsisen uit Mechelen.

En voor wie zijn kennis wil bijspijkeren die kan terecht bij ➔ Kleinste verkeersquiz : www.veiligverkeer.be

(Steve Lavaert)