1954 – 1959

In oktober 1953 besloot men, allicht onder druk van het kwb-verbondsbestuur te Kortrijk, de Kuurnse afdeling te splitsen. De mannen van “De Katte” en “’t Hooghe” dienden dus hun eigen weg te gaan. Uit het eerste kasboek, het enige geschreven document uit die tijd, leren we dat ze 1.000 frank meekregen, wellicht ook een schouderklopje en … ze waren gelanceerd!!

1954

In het kasboek van februari 1954 vinden we voor het eerst namen : Albert Dehens, Danïel Victor, André Herman, Marcel Schietgat, Gerard Soenens. Die mensen vormden samen het bestuur en de wijkmeestersploeg en vonden het blijkbaar niet nodig om een voorzitter of secretaris te hebben. In werkelijkheid hadden ze wel jarenlang een “secretaresse” in de persoon van Simonne Handsaeme-Schietgat! Ze hadden met André Herman, ook een “schatbewaarder” (voor die duizend frank, nietwaar !!)

1955

Danïel Devoldere wordt wijkmeester in maart. Uit de boekhouding maken we op dat de “mannen” dat jaar 2  x gaan kaarten naar St. Katherine. De onkosten, 2 x 125 fr. , worden uit de kas vergoed.
De eerste reis, naar zee, kost de kas 45 fr., maar het ACW helpt met een jaarbijdrage van
500 fr. !
In november 1955 is er de eerste recollectie. 150 broodjes aan 1,10 fr/stuk worden daarvoor aangeschaft.

1956 – 1959

De kwb-reis van 1956 kostte 45 fr. per persoon en ging via de Ijzertoren en de Meli, opnieuw naar zee. De winst van deze reis bedroeg 102 fr, u ziet dat men al heeft bijgeleerd… en dat is toch één der doelstellingen van de kwb !!

Na juni 1956 tasten we in het duister wat betreft het reilen en zeilen van kwb St Pieter. Er is geen kasboek of verslagboek meer te vinden tot januari 1960.

Het enige dat we nog te weten konden komen was dat Gerard Libeer als nieuwe wijkmeester werd ontvangen.

Verder naar :   1960-1969   1970-1979   1980-1989   1990-1999   2000-2009   2010-2016