Recollectie 3/12 2017

Zoals jaarlijkse gewoonte was er op zondag drie december de eerste zondag van de advent, de recollectie met vooraf een ontbijt met als gastspreker Diaken Filip Depoortere en zijn echtgenote.

Filip die inging op de uitnodiging om samen met Darline zijn verhaal te brengen hoe en wat er aan voorafging om tot het diaconaat toe te treden.

Zijn levensloop is op zich merkwaardig te noemen, zoiets als mocht Jezus nu leven, Hij zou zeggen tegen Filip, kom van die ladder af en volg mij (remember de vissers Petrus en zijn broer Andreas waar Jezus hen riep om hem te volgen). De vijftien aanwezigen luisterden geboeid, naar het verhaal dat Filip bracht met als grote steun zijn vrouw Darline, vergeet niet dat men als koppel er volledig moet achterstaan of anders lukt het niet, ook de kinderen spelen een niet onbelangrijke rol.

Filip, we zijn u dankbaar voor uw inzet en vooral uw visie, een vernieuwende insteek op gelovig zijn en hoe daar mee omgaan. Met als afsluit een gebedsdienst in het teken van de beginnende advent met als thema; Waakzaam zijn …opdat ieder de meet kan halen.

(Guido Struyve)