Alles begint met water 16/10

Onze 3 kwb’s Kuurne, Kortrijk en Heule vloeiden samen in het Molenheem te Heule voor de infoavond met name : ALLES BEGINT MET WATER.

En dat deden sommigen per direct met een waterke of iets gelijkaardigs uit een flesje en iets straffers… een biertje !

Dirk Glas uit Izegem, die verbonden is aan NGO Protos, bracht ons gespreksstof en wijselijke waarheden aangaande de kostbaarheid en voorzieningen van ons drinkwater. We staan er te weinig bij stil dat we dagdagelijks hier bij ons zomaar water hebben en krijgen. Zoals de vele voorzieningen heeft water zijn prijs en daar betalen we dan ook voor. Maar dit is niet evident voor iedereen, want water is een kostbaar bezit.

Onze Blue Planet toont aan dat er voldoende water aanwezig is in onze wereld maar hoe blijven we daar bewust mee omgaan met deze watercyclus. Er is steeds blijvende vraag en aanbod en toekomstgericht zitten we straks misschien wel zonder ? Ons water staat onder druk (zowel letterlijk als figuurlijk) door klimaatverandering / consumptiegedrag. Periodes van lange droogte of veel regen in kortere tijd, zelfs overstromingen. Dit zijn gevolgen door opwarming van de aarde waarbij deze watervloei ingrijpend is op de watercyclus. Zo ook in onze maatschappij moet eenieder zijn steentje bijdragen en dit kan door te gaan CONSUMINDEREN. Minder water te verbruiken en vervuilen. Bewust omgaan met hoe we willen leven en overleven.

Als afsluiter bekeken we aan de hand van persoonlijke vraagstelling een eigenlijke waterafdruk ( = voetafdruk) gekoppeld aan het voedingspatroon van Geert C. met als resultaat : Ieder voor zich levensstandaard aanpassen.

Dit was allerminst ‘DROGE’ materie want na deze informatieve uiteenzetting, ‘voelen we het aan ons water ‘ !

In ieders belang: SAVE THE PLANET door bewust om te gaan met kostbaar water !

(Steve Lavaert)