Praat voor je gaat 16/3 2017

Deze boeiende avond ging door in het St. Janshuis te Kortrijk en was een samenwerking van de kwb's van Kortrijk, Heule en Kuurne. Er waren 31 heel geïnteresseerde aanwezigen, die interactief meewerkten aan een leerrijke avond. Voor de inkomprijs van 2 € kreeg je zeker waar voor je geld.

Gastspreker was Isabel De Lille van het netwerk Palliatieve zorg Zuid West Vlaanderen vzw. Via deze link verneemt u alles over het netwerk.

We kregen uitleg over vroegtijdige zorgplanning. Wat houdt dat in? Waarom is het belangrijk om vooraf al een beslissing te nemen over het levenseinde? Natuurlijk is het belangrijk om hierover te spreken. Hoe doe je dat? En met wie? We stonden stil bij de wilsverklaring. Wat is de inhoud en het belang hiervan? Het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie kwam aan bod en de stand van zaken bij dementie. De hoofdbedoeling is dat mensen de problematiek van het levenseinde niet uit de weg gaan maar een aanzet krijgen om hierover te kunnen spreken.

Met wie zou je best over je levenseinde spreken?
“Op de eerste plaats met de huisarts. Hij of zij is de spilfiguur. Maar ook met de partner, de kinderen, met de directe familie. Het is alleszins belangrijk om mee te delen dat je hierover hebt gesproken en dat je een wilsverklaring opstelt en ook afgeeft. Je kan ook een vertegenwoordiger aanstellen die jouw wil verwoordt en communiceert”.

Via deze link kan u een wilsverklaring downloaden.