1966 – 1975

1966
 
Er is nog geen echt archief beschikbaar, maar uit goed ingelichte bron vernemen we dat er een fietsrally werd gehouden; een familiefeest; de onvermijdelijke uitstap naar zee, en dat er een verrassingsreis was voor de wijkmeesters.

 
1967
 
Wegens statutaire verplichtingen geeft Arthur Buyst het voorzittersschap door aan RENE DECOCK. In Ruien zien 97 leden hoe ze thuis aan hun elektriciteit komen.
In de vormingsavonden wordt aandacht besteed aan “de ruimtelijke ordening”  “het grondbeleid”  en “het nieuwe rijbewijs”.
Samen met KAJ werd Pasen gevierd met een heus ontbijt en een gezellige quiz. Voor Wereldsolidariteit werden sigaren verkocht.
 
1968
 
Vanaf 1968 tot 1995 zullen we een gestatige verhoging zien van de ledenbijdrage, die toen 13 frank per maand bedroeg.
De auto neemt een steeds grotere plaats in, in het leven. De noodzaak tot opleiding in autotechniek werd opgevangen door de KWB.
In KWB-verband werd een gezinsvakantie in de streek van Dinant, uitgewerkt tegen betaalbare prijzen. Iets wat zeker een meevaller bleek.
Samen met KAV worden de jonggehuwden aangesproken in een avond over “het huwelijk”. Door het bisdom werd het gespreksjaar ’68 aangeboden waarin enkele avonden gedebatteerd werd rond het geloofsprobleem.
In samenwerking met het ACW werd onze positie als klant onder de loupe genomen onder de welluidende titel “Klant maar geen Koning”. Het kerstfeest samen met KAV spreekt liefst 280 aanwezigen aan.
 
1969
 
Na in ’68 geen succes gekend te hebben, werd dit jaar de afdeling van St. Pieter wel verslagen in het jaarlijkse kaartertornooi.
“Wetten en geweten” was het geloofsonderwerp van een vormende avond in samenwerking met KAV. Eveneens met KAV werd een daguitstap naar leper gemaakt, terwijl ook dit jaar opnieuw de gezinsvakantie in Dinant weer succesvol was. Via het verbond Kortrijk werd deelgenomen aan zwemcursussen. Liefst 75 Kuurnenaren waagden hun eerste stappen, of liever hun eerste zwemslagen in het water en dit voor 15 lessen lang.
Via Marnix Coudron blijft de Reinaertdienst verder actief zodat wie wil aan zijn nodige leesvoer kan geraken. In twee avonden stelde men de relatie”Ouder-kind”in het licht.
Na vorig jaar vruchteloos geprobeerd te hebben, lukte het dit keer wel. De drukkerij Het Volk wordt tot twee maal toe bezocht.
Na de bestuursverkiezing werd NORBERT PLETS verkozen als onze nieuwe voorzitter.
 
1970
 
In een leden-enquête werd gepeild naar de sportieve en reis-apiraties van de leden.
In het kader van de gemeenteverkiezingen, werden 2 avonden ingericht rond “de gemeente en zijn werking”.
De gezinsvakantie ging dit jaar naar Karden Treiss en werd georganiseerd in samenwerking met Vakantiegenoegen.
De E3, nu de E17, wordt aangelegd. Daar moet de KWB toch zeker bij zijn om alles eens van dichtbij te bekijken.
De gezinsontmoetingsdag met geloofsonderwerp wordt samengevoegd met de jaarlijkse raadsvergadering als experiment dat als geslaagd werd beschouwd.
 
1971
 
Een rustig jaar waar vooral de aandacht ging naar het 25-jarig bestaan. Het feestweekend viel samen met het jaarlijks teerfeest op zaterdag.
De zondag was er dan de H. Mis, receptie op het gemeentehuis, gevolgd door een banket in de Gilde en beëindigd met een filmavond.
Geheel het weekend werd omkaderd met een vrijetijdstentoonstelling door eigen leden.
In juni werd een debatavond ingericht rond bouwpolitiek en de bouwmaatschappij in Kuurne.
De verrassingsreis is zo’n succes dat 2 bussen niet volstaan en er inderhaast nog een minibus diende bijbesteld te worden.
Het bedrijfsbezoek aan de conservenfabriek STAR is eveneens goed voor 2 volle bussen.
Na 20 jaar trouwe dienst, neemt George Maes afscheid als bestuurslid.
In oktober werd er gestart met een wekelijkse sportnamiddag op zaterdag, dit als antwoord op de gevoerde enquête van het jaar ervoor. Men bood volleybal en minivoetbal aan. Dit initiatief stierf na de winter echter snel een stille dood.
Op het kerstfeest trad niemand minder dan Armand Preudhomme op.
 
1972
 
Het vernieuwd secundair onderwijs ontsnapt niet aan onze aandacht en werd grondig toegelicht in een vormende avond.
In april volgden 9 leden een begincursus fotografie. Op vaderkesdag werden onze zieke leden bedacht met een korfje fruit.
De Lourdesbedevaart telt 64 Kuurnenaars onder de bedevaarders.
Het kerstfeest blijft een van de toporganisatie van het jaar in samenwerking met de zusterbeweging KAV. Dit jaar zijn opnieuw 240 aanwezigen genoteerd.
 
1973
 
KWB neemt het op voor zijn leden uit de seizoenwijk, waar enkele problemen rezen met de Bouwmaatschappij.
De eerste stappen werden ondernomen tot het oprichten van een voetbalploeg onder impuls van Donald Malfait, Frans Vervaecke en Eddy Dermaux.
Eind ’73 wordt nog een traditie geboren in onze Kuurnse afdeling. De wandelaars trekken er voor het eerst op uit onder impuls van Marnix Coudron die later een succesvol duo vormt met Roger Devolder om de verdere wandelingen uit te stippelen.
Wie naar de ezelsstoet ging kijken, herkende zeker een aantal van onze leden die hun steentje bijdroegen. Op zondagvoormiddag kon je in eigen gemeente nu zwemlessen en zwemplezier volgen onder eigen KWB-begeleiding.
Naar aanleiding van 850 jaar Kuurne, werd door onze afdeling een tentoonstelling opgezet met als welluidende titel: “Schatten op zolder en vrijetijdsbesteding”.
 
1974
 
De voorbereidingen op de Lourdesbedevaart 1975, tevens een jubileumbedevaart, startten reeds op 8-3-74 met een kennismakingsavond.
De voetbalploeg startte het jaar goed met een 2-1 overwinning op het Muziek der Kuurnse Gilden. Daarna blijven ze succes kennen en zullen ze aantreden in de verbondelijke competitie bij het begin van het nieuwe seizoen.
Het bezoek aan de BRT werd zo’n succes, dat men er aan dacht om zelfs een tweede bezoek aan te vragen.
24 Fietsers namen deel aan de 1 mei bedevaart naar Dadizele.
Voor volgend jaar kondigde men reeds de nieuwe ledenbijdrageverhoging aan, namelijk van 16 naar 20 frank.
Ook dit jaar huppelden wij weer vrolijk rond in de ezelsstoet.
 
1975
 
Het jaarlijks teerfeest werd ingesloten in een dag van de KWB, waar vooral aan de sportievelingen werd gedacht. Dit met een wandeling, fietstocht, voetbalwedstrijd enz.
De feestavond zelf stond in het teken van “de KWB in het jaar 2000”, waar men duidelijk maakte dat wij, de mannen dus, wat bang waren om overheerst te worden door de vrouw. De 160 aanwezigen konden nagaan of deze vrees gegrond was of niet.
Ook het verkeer werd toen al op de voet gevolgd, want er werd een vormingsavond georganiseerd rond het nieuwe verkeersreglement.
Tot grote tevredenheid van reisleider Jozef Vannieuwenborg, werd de Lourdesbedevaart een zeer geslaagde reis.
Het bestuur werd vernieuwd na een verkiezing met als gevolg een nieuwe voorzitter, namelijk JOZEF HANDZAEME, die echter kort daarop zijn ontslag indient en NORBERT PLETS opnieuw onze eerste man wordt.
De wandelclub blijft zich verheugen in een steeds stijgende belangstelling. De herfstwandeling lokte immers 87 deelnemers.
Op het jaarlijks kerstfeest trad deze keer de zangeres Claire op waarop weer 250 mensen aanwezig waren op deze namiddag.
 
Terug / Verder naar :    1954-1965   1976-1985   1986-1995   1996-2005   2006-2016