1986 – 1995

1986
 
Zoals elk jaar werd rond de vasten een bezinning georganiseerd samen met KAV en met als spreker Deken Dejaegher.
In april kon je deelnemen aan de “Projectdag” een gezinsnamiddag met spel en show.
De traditionele bedevaart naar Dadizele werd ingekaderd in onze deelname aan het toen zeer geslaagde Kerkival dat door het bisdom werd georganiseerd.
De haven van Zeebrugge werd ook met een bezoek vereerd. Daar zagen we hoe men de zee bedwong om zo een kunstmatige haven te kunnen creëren.
De KWB steunt ook onze andere Kuurnse verenigingen. Zo werd deelgenomen aan de zwemmarathon die ingericht werd door Levensvreugde. Ook de 11.11.11 aktie kreeg onze medewerking.
De KWB-voetbalploeg liep nu al zo lang, dat het mogelijk werd om een match te organiseren tussen de oud-spelers en de huidige formatie. En jawel de oude vossen wonnen deze wedstrijd met strafschoppen.
Niets veranderd in onze maatschappij de laatste 10-15 jaar, want toen reeds werd een studieavond gewijd aan het thema dat wij ook in 1995 volgen, namelijk: “Onze sociale zekerheid bedreigd?
 
1987
 
In onze afdeling bleef men ook oog hebben voor onze moderne wereld. Zo werd een cursus gegeven rond en over de zich steeds verder opdringende computer. Daarnaast kon je ook je kennis over elektriciteit verder uitbreiden. Een langdurende cursus werd dit jaar opgebouwd rond “de achterkant van het nieuws”.
Hoe zien we het nieuws, hoe moeten we het verwerken, dat zijn enkele van de aandachtspunten gedurende de acht lesavonden.
Samen met Davidsfonds werden drie avonden ingericht rond de bij ons onbekende Bijbel. Als afsluit van het jaar kreeg elk opnieuw de kans om te leren hoe je zelf je wagen kan onderhouden.
 
1988
 
In februari werd een sterk geapprecieerd en zeer leerrijk bezoek gebracht achter de schermen van de Zoo.
De juiste invulling van ons aller geliefde belastingsaangifte werd door een specialiste voor ons volledig uit de doeken gedaan.
Het wandelweekend in de Lork bleek in dit jubileumjaar (10 jaar wandelen, 5 jaar De Lork) ook een succes. De Lork werd volledig ingenomen door onze groep van 98 deelnemers.
Voor de thuisblijvers tijdens de vakantie, werd na vele jaren opnieuw een zomerfeest ingericht. Dit gebeurde in samenwerking met KAV en KWB -St.-Pieter.
De vernieuwde ezelstoet werd een waar succes, onder andere door het geslaagde optreden van een 16-tal KWB-ers.
In de tweede zwemmarathon van Levensvreugde behaalde ons team een zeer eervolle 9e plaats op een totaal van 32 deelnemende ploegen.
 
1989
 
Opnieuw een harde dobber voor de wijkmeesters, zij moesten de leden ervan verwittigen dat de ledenbijdrage verhoogd wordt tot 40 fr/maand. Ook KWB ontsnapt niet aan de inflatie.
Dat KWB ook belang hecht aan het milieu toont het organiseren van een milieuboottocht op de Leie. Zo probeerde men de leden wat meer milieugevoelig te maken.
Daarnaast werd ook deelgenomen aan de milieuhappening in De Panne in de maand mei.
Tevens werd een KWB-afvaardiging naar de gemeentelijke milieuraad gestuurd om zo ook op gemeentelijk vlak verder geïnformeerd te blijven op dat terrein.
Het tweede zomerfeest lokte reeds een 300 tal mensen, wat niet niks is voor de vakantieperiode.
Ook de Derde Wereld, zoals dat officieel heet, werd niet vergeten aangezien wij weer aansluiten bij de 11.11.11. Actie.
 
1990
 
De kas werd dit jaar extra gespijsd door de kaarting van onze voetbalploeg open te trekken tot een volledige KWB-kaarting. Het jaarthema was toen: “Leefmilieu in onze gemeente”. En daar werd goed werk van gemaakt door aan al onze leden een feitenkaart aan te bieden. Daarmee kon men melding maken van de milieuproblemen die men zelf vaststelde. Een werkgroep bundelde dan alle binnengekomen gegevens, verwerkte die tot een serieus dossier en speelde dan alles door aan het gemeentebestuur. Zo kon die dan over gaan tot aanpassing en verbetering van de situaties. Een van de gevolgen hiervan was dat zelfs een hoorzitting werd ingericht om rechtstreeks met de burger te kunnen overleggen. De samenaankoop van potgrond heeft ondertussen zijn vast cliënteel opgebouwd.
Kuurne werd als een van de pleiterplaatsen gekozen voor de nationale milieufietstocht, waaraan een 80-tal Kuurnse mensen deelnemen. Op de slothappening in Kuurne waren zo’n 1300 man aanwezig!
Een felgesmaakt bedrijfsbezoek was dat aan de jeneverstokerij St. POL te Kortrijk.
Een zieltogende voetbalploeg wordt juist op tijd gered door enkele genereuze vrijwilligers, zodat de nieuwe competitie toch kan aangevat worden.
De fakkel als numero uno van onze beweging werd overgenomen door CARLOS BUYST, als nieuwe voorzitter.
 
1991
 
Nog steeds is ons medelid, Jozef Vannieuwenborg, de motor achter de organisatie van de Lourdesbedevaart voor onze afdeling.
Onze moderne tijd weerspiegelt zich in de info-avonden waar o.a. Stress een van de onderwerpen was.
Samen met het Davidsfonds werd dhr. Willy Kuypers uitgenodigd om ons een bredere en klaardere kijk te geven op Europa.
KWB-St. Michiel was blijkbaar verliefd geworden op het Zwin, in het ochtendgloren want weer werd ’s morgens om 4 uur vertrokken om van dit stukje mooie natuur te gaan genieten.
September 91, de computer doet zijn intrede bij onze redactie van het maandelijkse Kroniekske. Hierin meldde men direct al slecht nieuws. Hoewel het pas van ’89 geleden was, moest de ledenbijdrage weeral omhoog en liefst te betalen in een keer aub voor het hele werkjaar. Enig gemor en een beperkt ledenverlies bleef het gevolg hiervan.
 
1992
 
De formule van de winterwandeling werd wat aangepast. Deze werd met succes omgedoopt tot een “warme wijnwandeling”.
Samen met KWB-St. Pieter werden enkele ernstige onderwerpen aangesneden.
•    Drie infoavonden rond: “Erven en sterven”.
•    Een euro-avond rond de gevolgen van een eengemaakt Europa als werknemer.
•    Naast onze gekende kookavond, komt er een nieuwe smaakproef op de proppen, en dit met een zeer geslaagde bingoavond over en met wijn.
De ezelstoet is niet meer. Leve de ezelspromenade. En ook hier waren weer enkele KWB-leden zeer actief aanwezig. Het kerstfeest lokt een 100-tal geïnteresseerden, een dieptepunt voor wat eens een van de meest gesmaakte activiteiten van KWB en KAV was.
 
1993
 
Dit was het jubileumjaar voor de wandelclub. Er werd gevierd omdat men 20 jaar bestond, men 15 jaar op wandelweekend trok en men reeds voor de tiende keer in De Lork gelogeerd was.
Het jaar werd ingezet met een overzichtsavond aan de hand van dia’s en film.
Het toppunt volgde dan op het wandelweekend  zelf waar 106 deelnemers opdaagden om zoals elk jaar met goed weer de streek van Kemmel te verkennen.
In naam van alle wandelliefhebbers, DANK JE WEL, Marnix en Roger, voor al die jaren inzet met telkens minstens vier wandelingen per jaar, in elk seizoen één.
Zelfs het bovennatuurlijke trok ons aan. Wij leerden iets bij over de wichelroede, wateraders en andere natuurfenomenen.
Dat er dit jaar erin gevlogen werd, bewijst het bezoek aan het vliegveld van Wevelgem met een echte luchtdoop er boven op.
Milieubewust als we zijn, verschijnen onze kroniekskes nu op chloorvrij papier.
 
1994
 
Dit jaar werd opnieuw een langdurige cursus aangeboden met als thema: “Moeten ouders perfect zijn?”. Samen met KWB-St. Pieter richtten wij onze antennes eens op de Islam, om zo beter te kunnen volgen én begrijpen als men op radio en TV sprak over fundamentalisme enz.
Een bezoek aan Euralille liet ons kennismaken met het nieuwe TGV station en de omliggende infrastructuur bij onze Franse buren.
Een bedrijfsbezoek aan de firma Volys Star viel bij de bezoekers zeer in de smaak.
Als daguitstap werd een stadsbezoek gebracht aan onze eigen, maar toch ongekende Europese hoofdstad, Brussel, wat voor velen een aangename verrassing bleek.
Onze eerste verschijning op de jaarlijkse kerstmarkt was zeer bijzonder geslaagd. Onze warme brochettes vlogen de deur uit en in een mum van tijd waren we uitverkocht.
 
1995
 
De typische Lourdesbedevaart van vroeger werd in een nieuw kleedje gestopt en werd een Pyreneeën-reis waarin 1 dag bezoek aan Lourdes gepland was. Voor de een misschien betreurend, maar voor de ander een welkome vernieuwing.
En eindelijk daar was ie dan, de druk bijgewoonde, voor herhaling vatbare en oerdegelijke wijnavond, waar we door omstandigheden zolang naar uit moesten zien.
Via iemand die er jaren geweest is, leerden we nu ook het grote China wat beter kennen.  Gezien de enorme hoge kosten die er zijn om via rijschool een rijbewijs te bekomen, werd opnieuw een KWB-cursus rijbewijs opgestart.
In Mechelen vieren een 20-tal leden mee met de nationale viering van 50 jaar KWB.
In samenwerking met KAV leren we op een goede manier naar muziek te luisteren.
 
Terug / Verder naar :    1954-1965   1966-1975   1976-1985   1996-2005   2006-2016