1954 – 1965

1954
 
Stilaan wordt in die jaren aan bepaalde taboes gewerkt.
Zo werd een studiekring gegeven rond de seksuele voorlichting van onze kinderen.
De pensioenswet werd later ook toegelicht, alsook de nieuwe wet op het arbeidscontract.
Het bestuur werd in zijn functie herkozen.
Het zomerfeest moest een sportnamiddag worden voor groot en klein. Regen was hier de grote spelbreker zodat slechts een heel beperkt programma binnen kon afgewerkt worden.

 

1955
 
In januari komt E.H. Glorieux zijn wedervaren vertellen tijdens het “von Rundstedtoffensief” van 10 jaar terug.
Samen met de afdeling van St. Pieter wordt de schoolstrijd wat dieper bestudeerd.
Op de algemene vergadering in februari wordt kennis gemaakt met de E.H. Herreman.
In maart volgen de wijkmeesters te Roeselare een geestelijk weekend.
Dit jaar trekt de jaarlijkse reis naar De Panne.
In Kortrijk wordt deelgenomen aan het KWB-Jubelspel ter ere van het 10 jarig bestaan.
In september wordt op een heuse studieavond de hand in eigen boezem gestoken om de afdeling eens door te lichten.
 
1956
De drie grote momenten van het leven, nl. “geboorte, huwelijk en sterven”, werden nader bekeken in een vormingsavond, vooral dan wat betreft de praktische zaken die je moet kennen als deze momenten er aankomen. Dit jaar werd vooral een jaar van reizen. Zo trok men naar Vimy en Notre Dame de Lorette, naar Blankenberge en naar De Haan aan zee. In een filmavond werd ons getoond hoe het leven van een mijnwerker er in die dagen uitzag.
 
1957
 
“Is de Vlaamse zaak ook een arbeiderszaak?” was het eerste onderwerp voor een studiekring.
Rond jeugdhuizen werd eveneens een voordracht gegeven, omdat elkeen daar wel kon mee te maken krijgen.
Op 30 juni wordt de afdeling van St. Pieter in een voetbalmatch verslagen.
E.H. Verfaille kwam ons iets leren over onze kolonie Kongo.
De zee bleef een ongekende aantrekkingskracht hebben op de reisorganisatoren, want nu trokken ze naar Oostduinkerke.
 
1958
 
De aandacht voor de situatie van de arbeider verslapte niet. Deze keer werd in een studiekring aandacht besteed aan een nieuwe kwaal op de arbeidsmarkt, namelijk de reeds verregaande automatisatie.
Verder werd nog een studiekring gehouden rond de “Politiek in de gemeente”, “Waar staan wij nu met de KWB” en het “schoolpact”. Voor het eerst duikt de naam Teerfeest” op in de archieven. Dit bleek toen een koffiefeest te zijn in de namiddag. Later groeide dit dus uit tot een heus avondvullend programma.
De wereldtentoonstelling ging aan ons ook niet ongezien voorbij, gezien er een uitstap gedaan werd naar “den Expo”.
 
1959
 
Europa liet ons al niet meer los, een avond werd gewijd aan wat men noemde “Euromacht”
In mei wordt ons een nieuwe afdelingsvlag overhandigd.
Enkele jaren geleden werd een nieuw medium geboren, de televisie. Ook deze nieuwe evolutie wordt onze leden niet onthouden in een voordracht “de televisie in ons bereik”.
Er wordt een cabaretavond ingericht met eigen leden ter financiering van het St. Niklaasfeest dat samen met KAV en ACW georganiseerd wordt.
 
1960
 
De paasviering werd verzorgd samen met het KMKG en de KAV.
In juni werd deelgenomen aan een KWB-massaspel te Kortrijk, namelijk-“In de branding” van de hand van Fred Gremonprez.
Samen met KAJ, KAV en VKAJ werd een voordracht gevolgd van Marcel Demessemaecker, een oud leider van de Rode Valken.
Nog steeds trekt men eens naar de zee.
De week na de recollectie, op 26 dec., konden we een kerstspel volgen door het Mechels Miniatuur Theater, “Zwervers rond de kribbe”.                                   /
ARTHUR BUYST werd onze tweede voorzitter in opvolging van André Callens.
 
1961 -1965
 
De muizen hebben deze keer serieus toegeslagen. Nergens zijn voor deze jaren nog stukken terug te vinden bij de mensen die tot op heden de archieven bijhielden. We tasten dan ook volledig in het duister wat deze periode betreft. Maar niet getreurd, er is nog meer dan genoeg te zien in de volgende jaren.
 
Verder naar :    1966-1975   1976-1985   1986-1995   1996-2005   2006-2016