Toneel Frans-Vlaanderen 2/2 2018

'n Uutkom

In een uitverkochte bomvolle Sint-Pieterszaal mochten 282 aanwezigen hun lachspieren laten botvieren, onder impuls van het gezelschap
Flor Barbry’s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen”. De sinds 1986 uitgenodigde “troupe” uit Westouter, bracht een geslaagde bewerking van een door Cyriel Buysse geschreven novelle, bewerkt door Peter De Kemel.

De hilarische toestanden, zich afspelend in een door de tijd vergeten gezin van een bazige zuster en drie ongehuwde broers, wonende in een aangepaste boerderij.Een jonge freule, een uit het verre Parijs afkomstige nicht, op bezoek voor het nakende overlijden van een suikertante, bracht met zich een vernieuwde wereld mee.

Een voor de drie ongehuwde broers totaal nieuwe wereld gaat hier open, alle drie stapelzot van de frisse verschijning die, dan nog als toppunt, op de boerderij blijft logeren. Iets wat totaal niet naar de zin is van de bazige zuster, die enkel belust is op het erfdeel van de stervende tante en ook in het nichtje uit Parijs een duchtige rivale op dit beoogde ervaart. Dat dit leidt tot allerhande ironische en gekke toestanden hoeft geen betoog.

Dit top volkstoneel bracht ons opnieuw een gezonde avond amusement.

Wij zeggen dan ook graag tot weerzien in 2020 te Kuurne, of misschien ergens begin 2019 in Frans-Vlaanderen.

(Eric Deryckere)