De beginjaren 1945 -1953

Bij opzoekingen uit het verleden is gebleken dat in 1945 reeds enkele activiteiten werden georganiseerd in navolging van het nationaal starten van kwb.
Er staat echter nergens duidelijk vermeld welke deze activiteiten waren. Er werd namelijk nog geen archief bijgehouden.

Een ding is zeker, kwb Kuurne is in 1945 van start gegaan.

1946
Op 1 maart wordt dan op papier officieel gestart en dit met een volwaardig bestuur onder leiding van voorzitter ANDRE CALLENS.
De toenmalige leuze luidde: “Kom kameraad sluit aan, fier met kwb vooruit op de baan”.
Er wordt dus dadelijk gestart met een ledenwervingcampagne, want zonder leden kan je natuurlijk geen beweging stichten.
In oktober start men met een spaardienst, om zo de komende reizen die men gepland heeft te bekostigen.

In december houdt men voor het eerst de jaarlijkse recollectie.


1947
Een studiekring wordt gewijd aan het thema:-“Werkmidden – mensenmidden”.
Ter ontspanning wordt een varieteitsavond gebracht met een echt cabaret !
De spaardienst BAC wordt eveneens boven de doopvont gehouden, en op 15 mei wordt reeds het 100ste lid ingeschreven.
Eind mei wordt de eerste ledenwervingsactie afgesloten.
Kuurne haalt 130 leden en verkrijgt hierdoor reeds zijn eigen afdelingsvlag.
Op 13 juli neemt men deel aan het Nationaal Congres met liefst 75 deelnemers uit Kuurne.
In augustus richt men voor de eerste keer een zomerfeest in.

Een toneelopvoering door de eigen leden behoorde ook reeds tot de activiteiten.


1948
Vanuit Brussel wordt de ledenwerving verder gestimuleerd.
Met 3 bussen trekt men naar Kemmel en het leperse. Toen al was deze streek geliefd in de Kuurnse afdeling.

Een studieavond rond “de ondernemingsraden” staat ook op het menu, naast een voordracht over “De arbeidsorganisatie in de huidige omstandigheden”.


1949
In januari wordt voor het eerst een avondfeest ingericht. Dit werd de voorloper van het later zo bekende “Teerfeest”.
De reis leidde dit jaar naar Beloeuil.
Samen met KAV ging men naar een tentoonstelling in Loppem om dan later te gaan spelevaren op het Minnewater.
Het kerstfeest werd nu ook samen met KAV georganiseerd.

Een stevige traditie is dan ook geboren.


1950
Januari 1950: kwb Kuurne staat in het Arrondissementeel Criterium voor de “Werking” op de 5e plaats en voor de “ledenwerving” op de 16e plaats.
Op 2 april wordt deelgenomen aan de grote betoging te Kortrijk, voor de terugkeer van Koning Leopold III.
Op 30 april, naar de provinciale Studieweek van de kwb te Brugge.
De grote Lourdesbedevaart van KAV en kwb gaat door van 27 juni tot 11 juli. Enkele deelnemers uit Kuurne nemen daaraan deel.
Op 15 september  telt kwb Kuurne 173 leden. ( In St. Katherine is er ook een afdeling met 46 leden)

In november nemen enkele bestuursleden deel aan het Arrondissementeel  Congres van de kwb te Kortrijk.


1951
De jaarlijkse reis trekt deze keer naar zee. Heist en Blankenberge worden bezocht samen met onze vrouwelijke tegenhangers van KAV.
Een ontwikkelingsavond rond “Volkscultuur” lokte reeds een 100-tal aanwezigen. De kwb zit dus duidelijk in de lift.
Nog zo’n avond geeft de leden een duidelijker beeld over de relatie tussen vader en kinderen.

In december worden de kaarters in een tornooi voorbereid op deelname aan de komende arrondissementele kampioenschappen.


1952
De kaap van 200 leden wordt genomen.
De muzikale bagage van de leden wordt verruimd door een voordracht rond “muziek”.
Dit lokt zelfs de gelukswensen uit van het verbond aan onze afdeling.
In maart mag een hypnotiseur zijn kunst komen voorstellen aan de leden.
Onder leiding van E.H. Depourcq werd de 1ste bedevaart naar Dadizele ingericht op 1 mei.
Het zomerfeest biedt een ruime waaier aan puur volksvermaak.

In twee avonden wordt de relatie “school – gezin” nader toegelicht.


1953
 
Op 16 maart wordt een aanzet gegeven tot het oprichten van een afdeling voor de St.-Pietersparochie. Om deze werking te steunen wordt hen 1000 frank uit de kas gegeven  zodat zij definitief kunnen starten in oktober.
Vanaf 1 oktober zijn er dan 2 kwb-afdelingen in Kuurne :