1976 – 1985

1976
 
Er werd samengewerkt met KWB St. Pieter om een bezinningsdag te organiseren.
Ter gelegenheid van Rerum Novarum werd een hobbytentoonstelling uitgebouwd met werk ven eigen leden.
Op 15 mei wordt een bezoek gebracht aan het Zwin bij het krieken van de dag.
Het wandelen blijft in de lift zitten, nu daagden er met de herfstwandeling maar liefst 110 wandelaars op.
Een vormingsavond over “isolatie” leerde ons hoe we flink wat kunnen besparen op onze veel te hoge verwarmingskosten.

 

 
1977
 
Een nieuwe voorzitter werd verkozen, nl. MARNIX COUDRON. Samen met KAV en de BGJG werd de nieuwe wetgeving over het huwelijksgoederenrecht onder de loupe genomen. In verschillende fasen werd het wijkmeestersbestand uitgebreid. Hierdoor dienden ook de wijken voor de verdeling van de RAAK herverdeeld te worden.
De wandelclub zorgde voor een geleid bezoek aan het natuur¬reservaat “de Blanckaert”.
Ook nu start men via Jozef Nieuwenborg, tijdig met de voor¬bereiding van de deelname aan de Lourdesbedevaart van ’78. De voetbalploeg heeft nu goed zijn plaats gevonden in de verbondelijke competitie.
Na een ledenonderzoek en analyse, blijkt dat er moet gestreefd worden naar een verjonging van het ledenbestand. Met het eindejaar in zicht werd opnieuw met een vaste waarde gestart. De jaarlijkse kookavond wordt voor het eerst uitgeprobeerd.
 
1978
 
Het dossier Baekelandt werd door auteur Fred Gromonprez verder toegelicht.
Na de winterwandeling werd aan de hand van dia’s teruggeblikt op alle voorbij wandelingen.
Gezien steeds meer mensen over een auto beschikken, leerde de KWB ons in een driedelige cursus aan hoe je deze goed onderhoudt.
De rijkswacht kwam ons het vernieuwde verkeersreglement uit de doeken doen.
Door problemen met de data tussen KWB en de CHIRO werd het teerfeest afgelast.
Op 9 juli werd weer eens een verrassingsreis ingericht.
De Lourdesbedevaart kon 59 leden onder zijn reizigers rekenen.
De ezelstoet was weer opgefleurd door onze aanwezigheid.
En in de kookavond poogde men van ons bakkers te maken door ons aan te leren hoe je brood en klaaskoeken bakt.
 
1979
 
De inflatie slaat toe. De ledenbijdrage werd verhoogd tot 25 frank.
De geboorte van een krant werd opnieuw gevolgd bij drukkerij “Het Volk” in januari.
Een nieuwe wandelprimeur. Marnix en Roger verzorgen voor het eerst een echt wandelweekend met onmiddellijk 90 geïnteresseerden.
Nu we geen problemen meer kenden met onze auto sedert vorig jaar, stortten we ons dit jaar op alles wat met sanitair te maken heeft.
Ook werd er weer geleerd naar muziek te luisteren.
En in 2 avonden die werden ingericht met de hulp van KAV, werd ons verteld hoe wij onze vrijende zonen en dochters kunnen opvangen.
In augustus hielden we dan weer in samenwerking met onze zustervereniging, een sport- en speldag.
Na 25 jaar neemt Jozef Handsaeme afscheid van het dagelijks bestuur en wordt hier vervangen door Carlos Buyst.
 
1980
 
KWB bestaat 35 jaar en dit wordt gevierd.
In Antwerpen wordt nationaal gevierd, dit echter zonder echte belangstelling vanuit Kuurne. Plaatslijk werd echter het een en het ander op poten gezet.
•    Vrijetijdstentoonstelling in november, welke toch zo’n 400 bezoekers mocht ontvangen.
•    Een historische terugblik werd op papier gezet.
•    Een feestavond op 23 november.
Verder werd dit jaar ook meegewerkt aan PAD 80, een actie rond inkomensherverdeling. Samen met KAV werd 3 avonden gewerkt rond relaties tussen man en vrouw.
Ook de bijbel wordt eens van dichtbij bekeken in een bijbelavond.
120 KWB-leden trekken mee naar De Haan aan zee voor het tweede wandelweekend.
Weer trekken de KWB monniken door de Kuurnse straten in de ezelstoet.
Onze eigenste renbaan leren wij bij een bezoek in al zijn facetten beter kennen.
 
1981
 
Opnieuw is er ruime belangstelling voor de Lourdesbedevaart die ook deze keer gecoördineerd werd door onze vriend Jozef.
Een gepland bezoek aan de radiostudio’s van BRT 2 en het vliegveld in Wevelgem kunnen niet doorgaan.
“Goede wijn behoeft geen krans” was de titel voor een wijnavond waar we dit edele vocht wat beter leerden kennen. Samen met KAV werd verder gewerkt aan een goede seksuele opvoeding van onze kinderen. Het cultureel peil werd weert opgevijzeld door een avond te geven rond de strekkingen in de hedendaagse kunst.
 
1982
 
Naast het gewone voetbalteam, dat dit jaar trouwens tweede eindigde in zijn reeks en zo mocht overgaan naar een hogere reeks, werd nu een minivoetbalteam uit de grond gestampt.
Een gespreksnamiddag rond “Het gezin, geloven we er nog in” lokte toch een 40-tal geïnteresseerden.
Samen met KAV werd een toneelgezelschap opgericht dat zijn première gaf in november.
Tweemaal een volle zaal bewezen dat de leden van de beide verenigingen van toneel houden.
Dit toneelgezelschap ontstond na het geslaagd opvoeren van een kerststuk op het kerstfeest van 1981.
 
1983
 
In januari werd gestart met een heuse danscursus.
De crisis slaat ondertussen weer toe en het lidgeld wordt opnieuw verhoogd tot 30 fr per maand.
Het tiende wandeljaar wordt feestelijk ingezet in Stasegem. Een mooie wandeling, lekkere pannenkoeken en een leuke quiz onderweg werden voorgeschoteld aan de 143 stappers.
Bepaalde thema’s blijven actueel, want ook toen werd reeds een gespreksavond gehouden rond: “Wat met de sociale zekerheid”.
Ondertussen werd de kaap van 300 leden overschreden.
In september werd alles zwart voor de ogen, een bezoek aan een kolenmijn was de oorzaak.
De kookavond kent nog steeds succes en is een vaste traditie geworden.
 
1984
 
Dit werd vooral een vormend jaar met thema’s als:
•    Het groeiende alcoholgebruik bij jongeren
•    Een bezoek aan de elektriciteitscentrale te Ruien
•    Tips om mooie vakantiefoto’s te maken
•    Kennismaking met het nieuwe medium die de computer is.
De bedevaart naar Dadizele lokt een recordminimum aan deelnemers, namelijk 6 wandelaars en 8 fietsers.
Het feestcomité van Kuurne kermis mocht weer beroep doen op onze leden om een groep te vormen in hun ezelsstoet.
De toneelliefhebbers kwamen reeds voor de derde maal aan hun trekken, deze keer werd het stuk “De Mirakelmakers” opgevoerd.
We verwelkomen E.H. Piet de Zegher als onze nieuwe proost.
 
1985
 
Voor het eerst wordt gepoogd om een langlopende vormingscursus werd een cursus rond “Economie, crisis en tewerkstelling” die samen met de afdeling van St. Pieter werd ingericht.
Tien jaar later kan je je afvragen,of deze cursus in onze tijd nog steeds niet even actueel zou blijven?
Ook Lourdes stond weer als bedevaartsoord op het programma. De zwemsport werd opnieuw leven ingeblazen met een gezamenlijke plons in het bad elke week op maandagavond.
Twee nieuwe fenomenen steken de kop op:
•    De kaarting tvv van onze voetbalploeg
•    De georganiseerde samenaankoop van brandhout, potgrond enz.
Een bezoek aan het Zwin trekt steeds opnieuw genoeg geïnteresseerden dit niettegenstaande het zeer vroege vertrekuur. ROGER CALLENS neemt het roer over van Marnix Coudron als voorzitter gezien deze statutair na acht jaar afstand dient te doen van zijn post.
 

Terug / Verder naar :    1954-1965   1966-1975   1986-1995   1996-2005   2006-2016