De verkeersregels in je buurt 10/10

Julien Van Meensel, die we reeds kenden van onze vorige verkeersworkshop “Veilig op een veilige fiets”, vergastte ons opnieuw op een leerrijke avond , getiteld “ De verkeersregels in je buurt”.

De 21 geboeide aanwezigen kregen een opfrissing over de verkeersborden, verkeerslichten,  wegmarkeringen enz. Ook werden de “nieuwere” borden, vooral van toepassing in verband met het fietsverkeer, onder de loep genomen. Zo leerden we o.a. dat Kortrijk en Mechelen nu een fietszone hebben, waarin het verboden is om in de gehele zone, een fiets voorbij te steken met de wagen.

We leerden waar best te parkeren en hoe bijvoorbeeld de parkeerschijf te gebruiken. Dit zal ons hopelijk in de toekomst heel wat parkeerboetes besparen.

Agent zijn is een gevaarlijk beroep, voortgaand op de antwoorden van onze deelnemers. Gelukkig leerden we nu dat het bij een beweging van een agent geen rol speelt, of hij deze met 2 armen uitvoert of met één !

Wat de maximale snelheden zijn op de snelwegen, autowegen, gewestwegen en stadsbanen, kwamen we ook te weten. Alsook de nieuwe infrastructuren zoals een busbaan en een trambedding werden keurig door Julien aangetoond.

Kortom, het was weer een heel leerrijke en boeiende avond, die veel te snel voorbij was.

Daar we er allemaal dagelijks mee geconfronteerd worden, kan het nooit kwaad om eventjes aan de verkeersregels herinnerd te worden.

Bedankt aan Julien en de talrijke actieve aanwezigen !

(Danny De Kuysscher)