Recollectie 4/12

Reflecties

Hoe kijken wij tegenwoordig naar ons leven ?

Met E H. Giedoo De Reu

Zondag 4/12/2022
De Klinker, Heilig Hartstraat 2, Kuurne

Programma:
8.00 gezamenlijk ontbijt
8.45 begin eerste deel
9.45 pauze
10.00 tweede deel met gebedsviering als afsluiting
einde rond 11.30 uur.

Deelname onkosten:
kwb & Femma-leden 4 € met ontbijt
niet leden 7 € met ontbijt

Inschrijving en betaling voor 28/11 bij:
Ronny Kerkhove, Kon. Boudewijnstraat, 15, Kuurne. Tel.: 056 / 71 61 87
mail : kwbkuurne@proximus.be
Deelnemen kan ook door overschrijving van €4 per persoon (leden) of €7 (niet-leden) op rekening BE 94 4653 1531 6114 van Kerkhove Ronny met vermelding “reflecties” + naam + aantal personen.